Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 2 lipca 2020

08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka czerwiec
Inflacja CPI (m/m) czerwiec 0,0 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) czerwiec -1,3 % -1,2 % -1,3 %
10:00 Włochy Włochy Stopa bezrobocia maj 7,8 % 7,6 % 6,6 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka maj
Inflacja PPI (m/m) maj -0,6 % -0,5 % -2,0 %
Inflacja PPI (r/r) maj -5,0 % -4,8 % -4,5 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Stopa bezrobocia maj 7,4 % 7,7 % 7,3 %
15:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto