Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 2 lipca 2020

14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy czerwiec
Płaca godzinowa (m/m) czerwiec -1,2 % -0,7 % -1,0 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym czerwiec 4800 tys. 3000 tys. 2699 tys.
Długość tygodnia pracy czerwiec 34,5 godz. 34,5 godz. 34,7 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym czerwiec 4767 tys. 2900 tys. 3232 tys.
Stopa bezrobocia czerwiec 11,1 % 12,3 % 13,3 %
Płaca godzinowa (r/r) czerwiec 5,0 % 5,3 % 6,6 %
14:30 USA USA Handel zagraniczny maj
Import (USD) maj 199,1 mld 200,9 mld
Eksport (USD) maj 144,5 mld 115,1 mld
Bilans handlu zagranicznego (USD) maj -54,6 mld -53,0 mld -49,8 mld
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 1427 tys. 1350 tys. 1482 tys.
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) maj 3,7 % 4,0 % -8,2 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) maj 15,7 % 15,8 % -18,1 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) maj 8,0 % 8,7 % -13,5 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 65 mld 77 mld 120 mld
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 185 188
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto