Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 3 lipca 2020

  USA - dzień wolny
03:30 Australia Australia Sprzedaż detaliczna (m/m) maj 16,9 % 16,3 % -17,7 %
03:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług czerwiec 58,4 53,8 55,0
07:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług czerwiec 33,7 24,5 12,6
09:00 Czechy Czechy Protokół z posiedzenia CNB czerwiec
09:00 Turcja Turcja Inflacja CPI (r/r) czerwiec 12,62 % 11,39 %
09:00 Turcja Turcja Inflacja PPI (r/r) czerwiec 6,17 % 5,53 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług czerwiec 50,2 45,7 27,9
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług czerwiec 46,4 47,0 28,9
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. czerwiec 50,7 50,3 31,1
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. czerwiec 47,3 45,8 32,6
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. czerwiec 48,3 47,3 30,5
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. czerwiec 47,1 47,0 29,0
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto