Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 2 lipca 2020

03:30 Australia Australia Bilans handlu zagranicznego (AUD) maj 8,02 mld 9,0 mld 7,83 mld
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja IPPI (r/r) maj -2,00 % -1,64 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka czerwiec
Inflacja CPI (m/m) czerwiec 0,0 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) czerwiec -1,3 % -1,2 % -1,3 %
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. kwiecień -561 mln -611 mln 301 mln
10:00 Włochy Włochy Stopa bezrobocia maj 7,8 % 7,6 % 6,6 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka maj
Inflacja PPI (m/m) maj -0,6 % -0,5 % -2,0 %
Inflacja PPI (r/r) maj -5,0 % -4,8 % -4,5 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Stopa bezrobocia maj 7,4 % 7,7 % 7,3 %
14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy czerwiec
Płaca godzinowa (m/m) czerwiec -1,2 % -0,7 % -1,0 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym czerwiec 4800 tys. 3000 tys. 2699 tys.
Długość tygodnia pracy czerwiec 34,5 godz. 34,5 godz. 34,7 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym czerwiec 4767 tys. 2900 tys. 3232 tys.
Stopa bezrobocia czerwiec 11,1 % 12,3 % 13,3 %
Płaca godzinowa (r/r) czerwiec 5,0 % 5,3 % 6,6 %
14:30 USA USA Handel zagraniczny maj
Import (USD) maj 199,1 mld 200,9 mld
Eksport (USD) maj 144,5 mld 115,1 mld
Bilans handlu zagranicznego (USD) maj -54,6 mld -53,0 mld -49,8 mld
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 1427 tys. 1350 tys. 1482 tys.
14:30 Kanada Kanada Bilans handlu zagranicznego (CAD) maj -0,68 mld -2,5 mld -4,27 mld
15:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
15:30 Kanada Kanada Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 47,8 40,6
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) maj 3,7 % 4,0 % -8,2 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) maj 15,7 % 15,8 % -18,1 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) maj 8,0 % 8,7 % -13,5 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 65 mld 77 mld 120 mld
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 185 188
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto