21:09 | GMT: 19:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
VOXEL

Data
Spółka
Wydarzenie
VOXEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VOXEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VOXEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
VOXEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VOXEL
Wypłata dywidendy 0,99 zł na akcję.
VOXEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VOXEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 zł na akcję.
VOXEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,99 zł na akcję.
VOXEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
VOXEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VOXEL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VOXEL
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
VOXEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
VOXEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VOXEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VOXEL
NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VOXEL
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
VOXEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
VOXEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
VOXEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VOXEL
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
VOXEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
VOXEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
VOXEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VOXEL
NWZA ws. zmiany liczby członków RN oraz uzupełnienia składu RN.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VOXEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
VOXEL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VOXEL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
VOXEL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
VOXEL
NWZA ws. zmiany statutu.
VOXEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
VOXEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 670.000 akcji serii K i 100.000 akcji serii L.
VOXEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
VOXEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
VOXEL
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
VOXEL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
VOXEL
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C, D1, D2, D3, E, F, G, I oraz J z obrotu na NC.
VOXEL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
VOXEL
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
VOXEL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
VOXEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
VOXEL
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
VOXEL
NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
VOXEL
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
VOXEL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VOXEL
Debiut spółki na NC.
VOXEL
Zakończenie budowy księgi popytu.
VOXEL
Początek budowy księgi popyt.


«Powrót do terminarza spółek