13:16 | GMT: 11:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. określenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz pisma zarządu ENEA S.A. przekazanego do jednego z akcjonariuszy - Ministerstwa Skarbu Państwa.
IQM 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
JWC 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółkami zależnymi JW Project Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Architects Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, JWCH Budownictwo Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmian w składzie RN.
KCS 
NC 
 
NWZA ws. częściowego uchylenia uchwały nr 4 ZWZA z 22 maja 2012, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F oraz zmiany statutu.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MDV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
NGS 
NC 
 
NWZA ws. w sprawie zmiany statutu w celu wprowadzenia zapisów umożliwiających zarządowi emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz zmiany w składzie RN.
PCV 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uchylenia uchwały z 27 marca i 17 kwietnia 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na aport oddziału spółki w zamian za udziały w spółce z o.o.
VOX 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ZEP 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
YHOO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PHIA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.