20:47 | GMT: 18:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TERMOREX

Data
Spółka
Wydarzenie
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TERMOREX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TERMOREX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TERMOREX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TERMOREX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TERMOREX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
TERMOREX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TERMOREX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TERMOREX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TERMOREX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
TERMOREX
Publikacja raportu za 2016 rok.
TERMOREX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TERMOREX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
TERMOREX
Publikacja raportu za 2015 rok.
TERMOREX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
TERMOREX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
TERMOREX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za 2014 rok.
TERMOREX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TERMOREX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
TERMOREX
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i B1 z obrotu na NC.
TERMOREX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
TERMOREX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TERMOREX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
TERMOREX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za 2013 rok.
TERMOREX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TERMOREX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TERMOREX
NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany statutu.
TERMOREX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
TERMOREX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
TERMOREX
Publikacja raportu za 2012 rok.
TERMOREX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
TERMOREX
NWZA ws. zmiany statutu.
TERMOREX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
TERMOREX
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii C1, C2 i C3 oraz zmiany statutu.
TERMOREX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TERMOREX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek