03:59 | GMT: 01:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SEAMASTER

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SEAMASTER
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
SEAMASTER
Publikacja raportu za 2015 rok.
SEAMASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SEAMASTER
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SEAMASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SEAMASTER
Początek notowań spółki WEEDO (WDO) pod nazwą SEAMASTER (SMA), w związku ze zmianą firmy.
SEAMASTER
NWZA ws. zmiany statutu.
SEAMASTER
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SEAMASTER
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SEAMASTER
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
SEAMASTER
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SEAMASTER
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SEAMASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
SEAMASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
SEAMASTER
Publikacja raportu za 2014 rok.
SEAMASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SEAMASTER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SEAMASTER
NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 9 WZA z dnia 08.01.2014 r., scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SEAMASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SEAMASTER
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SEAMASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SEAMASTER
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok obrotowy 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SEAMASTER
Publikacja raportu za 2013 rok.
SEAMASTER
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SEAMASTER
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
SEAMASTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego Prezesa Zarządu Pana Mirosława Fabrycznego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
SEAMASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SEAMASTER
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SEAMASTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SEAMASTER
Publikacja raportu za 2012 rok.
SEAMASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SEAMASTER
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SEAMASTER
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SEAMASTER
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SEAMASTER
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SEAMASTER
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
SEAMASTER
Publikacja raportu za 2010 rok.
SEAMASTER
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SEAMASTER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SEAMASTER
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
SEAMASTER
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SEAMASTER
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SEAMASTER
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek