18:54 | GMT: 16:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PROCHNIK

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROCHNIK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PROCHNIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PROCHNIK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PROCHNIK
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, pokrycia strat z lat ubiegłych, zmiany statutu oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PROCHNIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PROCHNIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PROCHNIK
NWZA ws. zmiany statutu.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PROCHNIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PROCHNIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PROCHNIK
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L oraz serii M w trybie subskrypcji prywatnej, pokrycia strat z lat ubiegłych i zasilenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu i in.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PROCHNIK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PROCHNIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PROCHNIK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROCHNIK
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PROCHNIK
Scalenie akcji w stosunku 9:1.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PROCHNIK
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PROCHNIK
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PROCHNIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PROCHNIK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
PROCHNIK
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu Spółki.
PROCHNIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PROCHNIK
NWZA ws. połączenia z „Equity Doctors” Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
PROCHNIK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PROCHNIK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.248.045 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
PROCHNIK
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
PROCHNIK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.
PROCHNIK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
PROCHNIK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PROCHNIK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PROCHNIK
Publikacja raportu za 2012 rok.
PROCHNIK
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eustis Company Limited.
PROCHNIK
NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń w nowym brzmieniu, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
PROCHNIK
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eustis Company Limited.
PROCHNIK
NWZA ws. pokrycia części strat spółki z lat ubiegłych kwotą pochodzącą z zysku za rok 2011, obniżenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu i in.
PROCHNIK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PROCHNIK
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
PROCHNIK
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
PROCHNIK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PROCHNIK
Publikacja raportu za 2011 rok.
PROCHNIK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PROCHNIK
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
PROCHNIK
WZA
PROCHNIK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PROCHNIK
Publikacja raportu za 2010 rok.
PROCHNIK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek