11:53 | GMT: 09:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PFH

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PFH
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PFH
Publikacja raportu za 2015 rok.
PFH
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PFH
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PFH
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PFH
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PFH
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PFH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PFH
Publikacja raportu za 2014 rok.
PFH
NWZA ws. dalszego istnienia spółki i wskazania sposobu pokrycia straty, przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej i in.
PFH
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PFH
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
PFH
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
PFH
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PFH
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PFH
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PFH
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PFH
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PFH
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PFH
Publikacja raportu za 2013 rok.
PFH
NWZA ws. powołania członków RN.
PFH
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PFH
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PFH
NWZA ws. powołania członka RN.
PFH
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PFH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
PFH
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PFH
Publikacja raportu za 2012 rok.
PFH
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PFH
NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz powołania/odwołania członków RN.
PFH
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PFH
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PFH
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PFH
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PFH
Publikacja raportu za 2011 rok.
PFH
NWZA ws. powołania członka RN.
PFH
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie kompetencji RN oraz zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF.
PFH
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PFH
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PFH
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PFH
Wypłata dywidendy 0,81 zł na akcję.
PFH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,81 zł na akcję.
PFH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,81 zł na akcję.
PFH
WZA
PFH
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PFH
Publikacja raportu za 2010 rok.
PFH
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PFH
Debiut spółki na NC.
PFH
Zakończenie zapisów na akcje oferowane.
PFH
Początek zapisów na akcje oferowane.
PFH
Zakończenie (do godziny 14:00) składania deklaracji nabycia.
PFH
Początek składania deklaracji nabycia.


«Powrót do terminarza spółek