13:15 | GMT: 12:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PCZ

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PCZ
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
PCZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PCZ
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PCZ
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect”, zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN, zwrócenia się do syndyka do udzielenia wyjaśnień i in.
PCZ
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PCZ
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PCZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
PCZ
Publikacja raportu za 2014 rok.
PCZ
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PCZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PCZ
NWZA ws. m.in. przeniesienia notowań akcji z NC na GPW, zmiany uchwały NR 9/ZWZ/2014 WZA z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz zmian w składzie RN.
PCZ
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PCZ
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PCZ
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
PCZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
PCZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
PCZ
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członka RN.
PCZ
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PCZ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PCZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PCZ
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, wprowadzenia regulaminu RN i WZA oraz zmiany statutu.
PCZ
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCZ
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
PCZ
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję na okaziciela i 0,21 zł na akcję uprzywilejowaną.
PCZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję na okaziciela i 0,21 zł na akcję uprzywilejowaną.
PCZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
PCZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PCZ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PCZ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PCZ
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PCZ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PCZ
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E-1, E-2, E-3 i F.
PCZ
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
PCZ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
PCZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
PCZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
PCZ
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii E-1,E-2,E-3, F na akcje zwykłe na okaziciela, emisji obligacji na okaziciela.
PCZ
Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PCZ
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
PCZ
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PCZ
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PCZ
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 8/NWZ/2011 NWZA z 3 czerwca 2011, w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B, uchylenia uchwały nr 36/ZWZ/2011 ZWZA z 20 kwietnia 2011 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C i D.
PCZ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PCZ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PCZ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PCZ
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PCZ
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PCZ
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G, H, I i J.
PCZ
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
PCZ
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek