13:47 | GMT: 11:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
PETROLINV

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PETROLINV
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PETROLINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PETROLINV
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
PETROLINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PETROLINV
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PETROLINV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PETROLINV
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
PETROLINV
Scalenie akcji w stosunku 16:1.
PETROLINV
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PETROLINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PETROLINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PETROLINV
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PETROLINV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz scalenia (połączenia) akcji spółki i zmiany statutu.
PETROLINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PETROLINV
NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 WZA z 3 kwietnia 2013 roku oraz zmiany statutu.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PETROLINV
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PETROLINV
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG50, WIG i WIG-Poland.
PETROLINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PETROLINV
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PETROLINV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.608.006 akcji serii F i 11.642.873 akcji serii G.
PETROLINV
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PETROLINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PETROLINV
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15 470 491 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 742 957 akcji serii C oraz 78 akcji serii D.
PETROLINV
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PETROLINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PETROLINV
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 36 629 553 akcji serii D.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PETROLINV
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
PETROLINV
WZA
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PETROLINV
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru.
PETROLINV
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B objętych przez Prokom Investments SA w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PETROLINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
PETROLINV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
PETROLINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.


«Powrót do terminarza spółek