02:59 | GMT: 00:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
NORDEABP

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
NORDEABP
Zwieszenie notowań akcji spółki w związku z jej połączeniem ze spółką PKO Bank Polski S.A.
NORDEABP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NORDEABP
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
NORDEABP
NWZA ws. połączenia z PKO Bank Polski SA.
NORDEABP
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
NORDEABP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeniesienia wierzytelności na zabezpieczenie, ustalenia wynagrodzenia i ilości członków RN oraz zmiany statutu.
NORDEABP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
NORDEABP
Publikacja raportu za 2013 rok.
NORDEABP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
NORDEABP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
NORDEABP
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
NORDEABP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NORDEABP
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
NORDEABP
NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zgody na zbycie aktywów związanych z działalnością IT banku.
NORDEABP
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
NORDEABP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NORDEABP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
NORDEABP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NORDEABP
Publikacja raportu za 2012 rok.
NORDEABP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NORDEABP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NORDEABP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian w statucie.
NORDEABP
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
NORDEABP
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
NORDEABP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NORDEABP
Publikacja raportu za 2011 rok.
NORDEABP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NORDEABP
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
NORDEABP
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
NORDEABP
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NORDEABP
WZA
NORDEABP
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Nordea Bank Finland Plc, przedmiotem której będzie outsourcing usług oraz zmian w statucie.
NORDEABP
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek