17:07 | GMT: 15:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MOSTALWAR

Data
Spółka
Wydarzenie
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MOSTALWAR
NWZA ws. zbycia nieruchomości o powierzchni 40.000 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki oraz zmian w statucie.
MOSTALWAR
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.
MOSTALWAR
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción z 3,45 zł na 4,50 zł za sztukę.
MOSTALWAR
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.
MOSTALWAR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MOSTALWAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MOSTALWAR
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania RN.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MOSTALWAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MOSTALWAR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MOSTALWAR
NWZA ws. wyboru członka RN w głosowaniu oddzielnymi grupami oraz uzupełnienia składu RN.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MOSTALWAR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MOSTALWAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOSTALWAR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MOSTALWAR
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MOSTALWAR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MOSTALWAR
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MOSTALWAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MOSTALWAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MOSTALWAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MOSTALWAR
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
MOSTALWAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
MOSTALWAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
MOSTALWAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MOSTALWAR
WZA
MOSTALWAR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MOSTALWAR
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
MOSTALWAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
MOSTALWAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek