22:29 | GMT: 20:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MERCATOR

Data
Spółka
Wydarzenie
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MERCATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.425 akcji na okaziciela serii H.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MERCATOR
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MERCATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MERCATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MERCATOR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MERCATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MERCATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MERCATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MERCATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MERCATOR
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków zarządu oraz kluczowych menedżerów spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
MERCATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MERCATOR
NWZA ws. powołania członka RN.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MERCATOR
NWZA ws. transgranicznego połączenia przez przejęcie Mercator Medical S.A. z Plakentia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.
MERCATOR
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
MERCATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
MERCATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
MERCATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MERCATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MERCATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 145.700 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MERCATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MERCATOR
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MERCATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MERCATOR
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G.
MERCATOR
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G.
MERCATOR
Zakończenie procesu budowy księgi popytu na akcje serii G.
MERCATOR
Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu na akcje serii G.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MERCATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MERCATOR
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu.
MERCATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MERCATOR
NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MERCATOR
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
MERCATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
MERCATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
MERCATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MERCATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MERCATOR
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
MERCATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MERCATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
MERCATOR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
MERCATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MERCATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MERCATOR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-chemia.
MERCATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 12.900 akcji serii A2, 1.500.000 akcji serii B, 160.850 akcji serii C, 702.050 akcji serii D2 oraz 2.160.850 akcji serii E.
MERCATOR
Ostatni dzień notowań na GPW 2.160.850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MERCATOR
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.160.850 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MERCATOR
Zakończenia przyjmowania zapisów w transzy otwartej.
MERCATOR
Zakończenia przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
MERCATOR
Początek przyjmowania zapisów w transzy otwartej i od inwestorów instytucjonalnych.
MERCATOR
Zakończenie budowy księgi popytu
MERCATOR
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek