07:12 | GMT: 05:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MONNARI

Data
Spółka
Wydarzenie
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MONNARI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MONNARI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MONNARI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
MONNARI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MONNARI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela.
MONNARI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MONNARI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
MONNARI
NWZA ws. upoważnienia spółki do nabywania akcji własnych, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MONNARI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MONNARI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MONNARI
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
MONNARI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
MONNARI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MONNARI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MONNARI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MONNARI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MONNARI
NWZA ws. ujawnienia w statucie zmiany 200 000 akcji imiennych na akcje na okaziciela.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MONNARI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wydłużenia okresu trwania Programu Motywacyjnego.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MONNARI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MONNARI
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 WZA z 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą nr 2 WZA z 20 sierpnia 2013 r.
MONNARI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MONNARI
NWZA ws. ujawnienia w statucie zmiany 1 300 000 akcji imiennych na akcje na okaziciela.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MONNARI
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
MONNARI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MONNARI
Publikacja raportu za 2013 rok.
MONNARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MONNARI
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MONNARI
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 ZWZA z 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z jej prezesem zarządu Mirosławem Misztalem jako pożyczkodawcą, których przedmiotem będą akcje spółki.
MONNARI
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MONNARI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MONNARI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wydatków na nabycie akcji własnych.
MONNARI
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MONNARI
Publikacja raportu za 2012 rok.
MONNARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MONNARI
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MONNARI
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
MONNARI
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty osiągniętej w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
MONNARI
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MONNARI
Publikacja raportu za 2011 rok.
MONNARI
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MONNARI
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MONNARI
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
MONNARI
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela, akcji serii F i G.
MONNARI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MONNARI
Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
MONNARI
WZA
MONNARI
NWZA ws. zmian w statucie.
MONNARI
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
MONNARI
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
MONNARI
Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.
MONNARI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek