08:52 | GMT: 06:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MCLOGIC

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MCLOGIC
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MCLOGIC
NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2017 roku.
MCLOGIC
Dzień wykupu akcji spółki przez Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna po cenie 59 zł za akcję.
MCLOGIC
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN.
MCLOGIC
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MCLOGIC
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MCLOGIC
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A.
MCLOGIC
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A.
MCLOGIC
Wypłata dywidendy 3,25 zł na akcję.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
MCLOGIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,25 zł na akcję.
MCLOGIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,25 zł na akcję.
MCLOGIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz przeniesienia środków z kapitału rezerwowego, pozostałego po zrealizowaniu zakupu akcji własnych zgodnie z uchwałą numer 18 WZA z dnia 23 marca 2016 r., na kapitał zapasowy.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2016 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2016 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2016 roku.
MCLOGIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2015, przeniesienia środków z kapitału rezerwowego, pozostałego po zrealizowaniu zakupu akcji własnych na kapitał zapasowy, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, określenia warunków nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych, przeznaczenia skupionych akcji własnych.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
MCLOGIC
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie przez spółkę akcji własnych.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku.
MCLOGIC
Wypłata dywidendy 3,00 zł na akcję.
MCLOGIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,00 zł na akcję.
MCLOGIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,00 zł na akcję.
MCLOGIC
ZWZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2014 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2014 roku.
MCLOGIC
Wypłata dywidendy 2,75 zł na akcję.
MCLOGIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,75 zł na akcję.
MCLOGIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,75 zł na akcję.
MCLOGIC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2013r, podziału zysku za 2013r, zadysponowania kapitałem rezerwowym oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
MCLOGIC
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego przez spółkę w 2012 roku, zmian w składzie RN oraz połączenia Macrologic SA ze spółką Conseila sp. z o.o.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2012 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2012 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
MCLOGIC
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MCLOGIC
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
MCLOGIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
MCLOGIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
MCLOGIC
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego przez spółkę w roku 2011.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MCLOGIC
NWZA ws. połączenia Macrologic SA ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o.
MCLOGIC
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
MCLOGIC
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
MCLOGIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
MCLOGIC
WZA
MCLOGIC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek