00:08 | GMT: 22:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LETUS

Data
Spółka
Wydarzenie
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LETUS
Publikacja raportu za 2019 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LETUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2018.
LETUS
Publikacja raportu za 2018 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LETUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
LETUS
Publikacja raportu za 2017 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LETUS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C1 w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LETUS
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C1 w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
LETUS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C1.
LETUS
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru oraz zmiany statutu.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LETUS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
LETUS
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
LETUS
Dzień pierwszego notowania na NC 3.400.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LETUS
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
LETUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
LETUS
Publikacja raportu za 2016 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LETUS
NWZA ws. zwiększenia wartości nominalnej akcji, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LETUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015.
LETUS
Publikacja raportu za 2015 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LETUS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
LETUS
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
LETUS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
LETUS
NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H z zachowaniem prawa poboru i in.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LETUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
LETUS
Publikacja raportu za 2014 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LETUS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
LETUS
Publikacja raportu za 2013 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LETUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
LETUS
Publikacja raportu za 2012 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LETUS
Początek notowań spółki GOADVISER (GOA) pod nazwą LETUS (LET), w związku ze zmianą firmy.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LETUS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, zmiany firmy spółki i związanej z tym zmiany statutu.
LETUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
LETUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LETUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LETUS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
LETUS
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych i utworzeniu w związku z tym kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
LETUS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LETUS
WZA
LETUS
Publikacja raportu za 2010 rok oraz raportu za I kwartał 2011 roku.
LETUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
LETUS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F.


«Powrót do terminarza spółek