07:51 | GMT: 05:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KOMPLEKS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
KOMPLEKS
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KOMPLEKS
Dzień wykupu akcji spółki przez Janusza Wystemp, Grzegorza Manelskiego, Waldemara Jońskiego, Marcina Słowika i Marcina Maciejczaka. po cenie 0,80 zł za akcję.
KOMPLEKS
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KOMPLEKS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KOMPLEKS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za 2014 rok.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KOMPLEKS
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
KOMPLEKS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
KOMPLEKS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KOMPLEKS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za 2013 rok.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KOMPLEKS
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
KOMPLEKS
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KOMPLEKS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
KOMPLEKS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
KOMPLEKS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r., określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, zmiany Uchwały numer 5 z 25 listopada 2011 NWZ w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za 2012 rok.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KOMPLEKS
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
KOMPLEKS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
KOMPLEKS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
KOMPLEKS
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011, określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki kaucyjnej oraz zastawu rejestrowego, ustanowionych na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za 2011 rok.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
KOMPLEKS
NWZA ws. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.10.2010, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KOMPLEKS
WZA
KOMPLEKS
Publikacja raportu za 2010 rok.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
KOMPLEKS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KOMPLEKS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
KOMPLEKS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek