00:43 | GMT: 22:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
JWCONSTR

Data
Spółka
Wydarzenie
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
JWCONSTR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
JWCONSTR
NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki obejmującej zespół składników majątku w postaci restauracji FIRST FLOOR oraz przyznania jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia wybranym członkom RN.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
JWCONSTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
JWCONSTR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
JWCONSTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JWCONSTR
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
JWCONSTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
JWCONSTR
NWZA ws. połączenia spółki z podmiotami zależnymi.
JWCONSTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
JWCONSTR
NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017, powołania członka RN IV wspólnej kadencji oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka RN.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
JWCONSTR
NWZA ws. zmiany uhwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017 r. ustalającego liczbę członków rady nadzorczej IV wspólnej kadencji, powołania członka RN, ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków komitetu audytu oraz wyrażenia zgody na skup akcji własnych spółki w celu ich umorzenia.
JWCONSTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
JWCONSTR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeks sWIG80.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
JWCONSTR
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego.
JWCONSTR
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego z 4,70 zł na 5,20 zł.
JWCONSTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
JWCONSTR
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
JWCONSTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
JWCONSTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
JWCONSTR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
JWCONSTR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz połączenia z podmiotami zależnymi.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
JWCONSTR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
JWCONSTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
JWCONSTR
NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 19 WZA z dnia 15 maja 2014 r. oraz zmian w składzie RN.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
JWCONSTR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.786.163 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
JWCONSTR
Ostatni dzień notowania na GPW 34.786.163 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
JWCONSTR
NWZA ws. zmiany uchwały nr 19 WZA z 15 maja 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JWCONSTR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.786.163 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
JWCONSTR
Przydział akcji serii C objętych w wykonaniu prawa poboru.
JWCONSTR
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w ramach wykonania prawa poboru.
JWCONSTR
Zakończenie notowania jednostkowych praw poboru akcji serii C na GPW.
JWCONSTR
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w ramach wykonania prawa poboru oraz notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
JWCONSTR
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
JWCONSTR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
JWCONSTR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z prawem poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na GPW i ich dematerializacji oraz zmiany statutu.
JWCONSTR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
JWCONSTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz rozliczenia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
JWCONSTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
JWCONSTR
NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkowi RN wykonującemu indywidualny nadzór.
JWCONSTR
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
JWCONSTR
NWZA ws. połączenia ze spółkami zależnymi JW Project Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Architects Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, JWCH Budownictwo Drogowe Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmian w składzie RN.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
JWCONSTR
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
JWCONSTR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
JWCONSTR
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
JWCONSTR
WZA
JWCONSTR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
JWCONSTR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek