16:38 | GMT: 15:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
wykres APS
APS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BPM 
GPW 
 
Wykluczenie z obrotu na GPW na wniosek spółki.
BDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 6,11 zł na akcję.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
CDL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
CMC 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 1.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy za rok 2014.
ECK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
GNT 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz połączenia z podmiotami zależnymi.
KAN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
NWR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.580.181 akcji zwykłych serii A.
NVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
PRG 
NC 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom serii A, B i C formy dokumentu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany firmy, zmiany statutu.
REV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
VTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok oraz ustalenia liczby członków RN na kolejną kadencję przypadającą na lata 2015 – 2017.