02:54 | GMT: 00:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ICPGROUP

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ICPGROUP
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
ICPGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ICPGROUP
Publikacja raportu za 2019 rok.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ICPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ICPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ICPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ICPGROUP
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ICPGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
ICPGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
ICPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ICPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ICPGROUP
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ICPGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
ICPGROUP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ICPGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
ICPGROUP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członka RN.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
ICPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ICPGROUP
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie, zatwierdzenia regulaminu RN oraz uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
ICPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ICPGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ICPGROUP
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
ICPGROUP
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ICPGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ICPGROUP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek