23:15 | GMT: 21:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GENRG

Data
Spółka
Wydarzenie
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GENRG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
GENRG
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GENRG
Publikacja raportu za 2019 rok.
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GENRG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018.
GENRG
Publikacja raportu za 2018 rok.
GENRG
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GENRG
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GENRG
Dzień pierwszego notowania na NC 5.945.632 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GENRG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
GENRG
Publikacja raportu za 2017 rok.
GENRG
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GENRG
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GENRG
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej za rok obrotowy 2016.
GENRG
Publikacja raportu za 2016 rok.
GENRG
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GENRG
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GENRG
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej za rok obrotowy 2015.
GENRG
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GENRG
Publikacja raportu za 2015 rok.
GENRG
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GENRG
Zakończenie zapisów na akcje serii C.
GENRG
Początek zapisów na akcje serii C.
GENRG
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
GENRG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, emisji obligacji.
GENRG
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GENRG
Publikacja raportu za 2014 rok.
GENRG
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GENRG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GENRG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GENRG
Początek notowań spółki ELKOPNRG (ENR) pod nazwą GENRG (GNG), w związku ze zmianą firmy.
GENRG
NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
GENRG
Publikacja raportu za 2013 rok.
GENRG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GENRG
NWZA ws. połączenia Elkop Energy S.A. z Hibertus Sp. z o.o.
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GENRG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
GENRG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GENRG
Publikacja raportu za 2012 rok.
GENRG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GENRG
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
GENRG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki.
GENRG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GENRG
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GENRG
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
GENRG
Split akcji w stosunku 1:500.
GENRG
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
GENRG
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
GENRG
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GENRG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GENRG
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek