09:42 | GMT: 07:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
CRJ 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 295.412 akcji serii A, 82.234 akcji serii B, 32.354 akcji serii C.
DAT 
GPW 
 
NWZA ws.zmiany składu RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.
FSG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MGT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 9 zł na akcję.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
PEN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
POM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
RLP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
UCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.