23:40 | GMT: 21:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DAT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FMO 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GNG 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GTR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany i uzupełnienia składu RN.
MIP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie) do spółki zależnej ARTETA sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości należącej do MISPOL S.A.
NGS 
NC 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
KBM 
GPW 
 
WZA
 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom spółki formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym GPW.