03:11 | GMT: 01:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GKSKAT

Data
Spółka
Wydarzenie
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GKSKAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za 2019 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GKSKAT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GKSKAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za 2018 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GKSKAT
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały nr 20/06/2017 ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GKSKAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
GKSKAT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za 2017 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GKSKAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za 2016 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GKSKAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. oraz wyrażenia zgody na utworzenie przez GKS GieKSa Katowice SA zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za 2015 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GKSKAT
NWZA ws. zatwierdzenia kierunków rozwoju spółki oraz programu jej działalności, zmian w statucie, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GKSKAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz dalszego istnienia spółki.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za 2014 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GKSKAT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GKSKAT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za 2013 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GKSKAT
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GKSKAT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku oraz za cały 2012 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GKSKAT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GKSKAT
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GKSKAT
WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 i dalszego istnienia spółki.
GKSKAT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za 2011 rok.
GKSKAT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GKSKAT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GKSKAT
NWZA ws. powołania członków RN, uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.
GKSKAT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GKSKAT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GKSKAT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek