04:46 | GMT: 02:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FEERUM

Data
Spółka
Wydarzenie
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FEERUM
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
FEERUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
FEERUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FEERUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
FEERUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
FEERUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FEERUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FEERUM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FEERUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FEERUM
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia nowopowołanych członków RN oraz uchylenia uchwał NWZ z 3 marca 2017 r.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FEERUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FEERUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FEERUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FEERUM
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
FEERUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
FEERUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FEERUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FEERUM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FEERUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FEERUM
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie z "Feer – Pol" sp. z o.o. oraz Pearl Corporation sp. z o.o.
FEERUM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmiany wynagrodzenia członkowi RN.
FEERUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FEERUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FEERUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FEERUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i pokrycia strat z lat ubiegłych.
FEERUM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
FEERUM
Pierwszy dzień notowań na GPW 1.000.000 akcji serii A, 335.000 akcji serii B, 3.060.301 akcji serii C, 2.942.615 akcji serii D, 2.200.000 akcji serii E.
FEERUM
Ostatni dzień notowań na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FEERUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FEERUM
Debiut spółki na GPW.
FEERUM
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
FEERUM
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
FEERUM
Zakończenie budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
FEERUM
Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek