21:58 | GMT: 19:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FACHOWCY

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
FACHOWCY
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
FACHOWCY
Publikacja raportu za 2019 rok.
FACHOWCY
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
FACHOWCY
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
FACHOWCY
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FACHOWCY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FACHOWCY
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FACHOWCY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
FACHOWCY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FACHOWCY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FACHOWCY
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 i 9 NWZ z 7 lutego 2017 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz dalszego istnienia spółki.
FACHOWCY
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 i 9 NWZ z 7 lutego 2017 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz dalszego istnienia spółki.
FACHOWCY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FACHOWCY
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.
FACHOWCY
NWZA ws. zmiany redakcyjnej statutu.
FACHOWCY
Dzień pierwszego notowania na NC 10.300.000 akcji serii E, 29.400.000 akcji serii G, 10.000.000 akcji serii H, 4.998.809 akcji serii J, 10.000.000 akcji serii L oraz 9.500.000 akcji serii M.
FACHOWCY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FACHOWCY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
FACHOWCY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FACHOWCY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FACHOWCY
NWZA ws. powołania członka RN, zmian w statucie, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej, powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej oraz zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.
FACHOWCY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FACHOWCY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za 2015 rok.
FACHOWCY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
FACHOWCY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FACHOWCY
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
FACHOWCY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za 2014 rok.
FACHOWCY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FACHOWCY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
FACHOWCY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FACHOWCY
ZWZA
FACHOWCY
Publikacja raportu za 2013 rok.
FACHOWCY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
FACHOWCY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FACHOWCY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
FACHOWCY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FACHOWCY
Publikacja raportu za 2012 rok.
FACHOWCY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FACHOWCY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji na okaziciela serii D oraz serii E, powołania członka RN i in.
FACHOWCY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FACHOWCY
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
FACHOWCY
Publikacja raportu za 2011 rok.
FACHOWCY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
FACHOWCY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FACHOWCY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
FACHOWCY
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FACHOWCY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek