16:21 | GMT: 14:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FAM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
FAM
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
FAM
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki.
FAM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FAM
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
FAM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Maumee Bay LLC.
FAM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji z obrotu na GPW i wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki.
FAM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Maumee Bay LLC.
FAM
NWZA ws. określenia liczby członków RN IX kadencji oraz powołania poszczególnych członków RN na IX kadencję.
FAM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FAM
Publikacja raportu za 2016 rok.
FAM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FAM
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
FAM
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
FAM
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
FAM
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
FAM
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
FAM
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
FAM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FAM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
FAM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
FAM
ZWZA ws. m.in. przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy, pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
FAM
Publikacja raportu za 2015 rok.
FAM
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podjęcia uchwały o ustanowieniu programu emisji obligacji zwykłych.
FAM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FAM
NWZA ws. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółki Cynkownia Wieluń Sp. z o.o.
FAM
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
FAM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
FAM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
FAM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok.
FAM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FAM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FAM
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FAM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grzegorza Bielowickiego, Andrzeja Różyckiego oraz Tomasza Firczyka.
FAM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grzegorza Bielowickiego, Andrzeja Różyckiego oraz Tomasza Firczyka.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FAM
NWZA ws. m.in. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i spółek: Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o., Mag-Bud Inwestycje Sp. z o.o., Molke Sp. z o.o. oraz PWR Investment Sp. z o.o.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FAM
NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 WZA z 29.05.2014 roku oraz zmian w składzie RN.
FAM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FAM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FAM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FAM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FAM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
FAM
WZA ws. m.in. podziału zysku z lat ubiegłych, podziału zysku netto za 2011 rok.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FAM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FAM
NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników.
FAM
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
FAM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
FAM
NWZA ws. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. oraz upoważnienia do nabywania akcji własnych, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych, dokonania zmian w kapitałach własnych oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
FAM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FAM
WZA
FAM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FAM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FAM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek