07:54 | GMT: 05:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 872 akcje zwykłe.
ART 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
CLN 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SES 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 24 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 do obrotu na GPW, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian statutu.
SFS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
SPK 
NC 
 
Początek notowań spółki ADVOCULAR (AOS) pod nazwą SPARKVC (SPK), w związku ze zmianą firmy.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.