07:45 | GMT: 05:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EPIGON

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EPIGON
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
EPIGON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
EPIGON
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
EPIGON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EPIGON
Dzień wykupu akcji spółki przez Morpol Spółka Akcyjna po cenie 0,20 zł za akcję.
EPIGON
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EPIGON
Publikacja raportu za 2015 rok.
EPIGON
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
EPIGON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndeks.
EPIGON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EPIGON
Zakonczenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Morpol S.A.
EPIGON
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Morpol S.A.
EPIGON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EPIGON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
EPIGON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za 2014 rok.
EPIGON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EPIGON
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EPIGON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za 2013 rok.
EPIGON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EPIGON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EPIGON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EPIGON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EPIGON
Publikacja raportu za 2012 rok.
EPIGON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EPIGON
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
EPIGON
Publikacja raportu za 2011 rok.
EPIGON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EPIGON
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz zmian w statucie.
EPIGON
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EPIGON
NWZA ws. upoważnienia zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii A i C do obrotu na NC oraz zmian w statucie.
EPIGON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EPIGON
Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C z obrotu na NC na wniosek spółki.
EPIGON
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EPIGON
Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
EPIGON
WZA
EPIGON
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek