11:40 | GMT: 09:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALS 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ARA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ATC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ARX 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.
ATN 
NC 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką KENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GCI 
NC 
 
NWZA ws. wprowadzenia akcji na okaziciela serii D oraz praw do akcji na okaziciela serii D do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GRN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NOV 
NC 
 
Początek notowań spółki BABY (BAB) pod nazwą GOLDWYN (GCL), w związku ze zmianą firmy.
ORL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
PLF 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
QRS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A2 i B4.
SNK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 210 130 akcji zwykłych na okaziciela.
ULM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.