00:28 | GMT: 22:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EKIOSK

Data
Spółka
Wydarzenie
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EKIOSK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2019 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EKIOSK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2018 rok.
EKIOSK
NWZA ws. zmian w statucie.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EKIOSK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2017 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EKIOSK
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
EKIOSK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki (podjęcie uchwały w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych).
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2016 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EKIOSK
NWZA ws. rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych począwszy od roku 2016 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w statucie.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EKIOSK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2015 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EKIOSK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2014 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EKIOSK
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EKIOSK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2013 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EKIOSK
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EKIOSK
NWZA ws. w sprawie dalszego istnienia spółki, określenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
EKIOSK
ZWZA ws. m.in. zadysponowania wynikiem finansowym za 2012 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2012 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EKIOSK
NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN, uchylenia uchwały nr 8 ZWZA z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych.
EKIOSK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EKIOSK
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w trybie subskrypcji zamkniętej.
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EKIOSK
Pierwszy dzień na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, G i J.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2011 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EKIOSK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
EKIOSK
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
EKIOSK
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ze spółką e-Gazety Sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
EKIOSK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EKIOSK
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
EKIOSK
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii I.
EKIOSK
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii I.
EKIOSK
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
EKIOSK
WZA
EKIOSK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EKIOSK
Publikacja raportu za 2010 rok.
EKIOSK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
EKIOSK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek