07:29 | GMT: 06:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
KRU 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany liczby członków RN, odwołania członków RN, powołania członków RN nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN oraz zmiany statutu.
01C 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 160:1.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AZC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
DAT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w RN.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
EKS 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN, uchylenia uchwały nr 8 ZWZA z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych.
EMT 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
IMP 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
INM 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MNX 
NC 
 
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce.
NWR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
PFL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pfleiderer Service GmbH.
IPF 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
 
NC 
 
NWZA ws. przekształcenia SMT Software Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
TFO 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
WAP 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.