13:45 | GMT: 11:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EKANCELAR

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EKANCELAR
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
EKANCELAR
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz scalenia akcji.
EKANCELAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EKANCELAR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
EKANCELAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EKANCELAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EKANCELAR
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EKANCELAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
EKANCELAR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
EKANCELAR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i WIG-Poland.
EKANCELAR
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EKANCELAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EKANCELAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EKANCELAR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przekazania zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy, zmian polityki rachunkowości oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKANCELAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EKANCELAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EKANCELAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EKANCELAR
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKANCELAR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
EKANCELAR
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
EKANCELAR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EKANCELAR
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EKANCELAR
ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy.
EKANCELAR
Publikacja raportu za 2012 rok.
EKANCELAR
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
EKANCELAR
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EKANCELAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKANCELAR
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EKANCELAR
NWZA ws. zmiany statutu.
EKANCELAR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EKANCELAR
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EKANCELAR
WZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy.
EKANCELAR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EKANCELAR
Publikacja raportu za 2011 rok.
EKANCELAR
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EKANCELAR
NWZA ws. zmiany statutu oraz Regulaminu RN.
EKANCELAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EKANCELAR
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EKANCELAR
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EKANCELAR
WZA
EKANCELAR
Publikacja raportu za 2010 rok.
EKANCELAR
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EKANCELAR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EKANCELAR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
EKANCELAR
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EKANCELAR
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek