10:49 | GMT: 09:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.005 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ARX 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ASG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.719.444 akcji zwykłych.
BAU 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BRO 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 4.735.800 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
EKA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i WIG-Poland.
ERN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i WIG-Poland.
GDI 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
GDI 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014.
IBS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ITL 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
INV 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ORP 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.
PCG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ROT 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RCW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia sprawozdań, bilansu rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014r oraz za rok ubiegły, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VDS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2013r – 30.06.2014r.