07:39 | GMT: 05:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DORADCY24

Data
Spółka
Wydarzenie
DORADCY24
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za 2019 rok.
DORADCY24
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DORADCY24
ZWZA ws. m.in.dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2018.
DORADCY24
Publikacja raportu za 2018 rok.
DORADCY24
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
DORADCY24
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku za rok obrotowy 2017r. oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DORADCY24
NWZA ws. zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
DORADCY24
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2016r.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DORADCY24
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
DORADCY24
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DORADCY24
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
DORADCY24
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
DORADCY24
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DORADCY24
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DORADCY24
Publikacja raportu za 2015 rok.
DORADCY24
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DORADCY24
NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN.
DORADCY24
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DORADCY24
NWZA ws. uchylenia uchwały 23 ZWZ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez subskrypcję zamkniętą oraz zmiany statutu.
DORADCY24
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DORADCY24
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
DORADCY24
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DORADCY24
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez subskrypcję zamkniętą oraz zmiany statutu.
DORADCY24
Publikacja raportu za 2014 rok.
DORADCY24
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DORADCY24
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DORADCY24
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DORADCY24
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, dalszego istnienia spółki, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
DORADCY24
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za 2013 rok.
DORADCY24
NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
DORADCY24
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DORADCY24
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DORADCY24
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DORADCY24
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DORADCY24
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za 2012 rok.
DORADCY24
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DORADCY24
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DORADCY24
Publikacja raportu za 2011 rok.
DORADCY24
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DORADCY24
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
DORADCY24
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DORADCY24
WZA
DORADCY24
Publikacja raportu za 2010 rok.
DORADCY24
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DORADCY24
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DORADCY24
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
DORADCY24
NWZA ws. zmiany siedziby, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, przyjęcia programu motywacyjnego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
DORADCY24
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
DORADCY24
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.


«Powrót do terminarza spółek