11:08 | GMT: 09:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BIOMASS

Data
Spółka
Wydarzenie
BIOMASS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za 2019 rok.
BIOMASS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BIOMASS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
BIOMASS
Publikacja raportu za 2018 rok.
BIOMASS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BIOMASS
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
BIOMASS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BIOMASS
Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.
BIOMASS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
BIOMASS
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
BIOMASS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BIOMASS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
BIOMASS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
BIOMASS
Publikacja raportu za 2017 rok.
BIOMASS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
BIOMASS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BIOMASS
Dzień pierwszego notowania na NC 2.500.000 akcji serii A, 4.000.000 akcji serii C, 4.000.000 akcji serii D, 1.875.000 akcji serii F.
BIOMASS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BIOMASS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BIOMASS
Publikacja raportu za 2016 rok.
BIOMASS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BIOMASS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BIOMASS
Publikacja raportu za 2015 rok.
BIOMASS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BIOMASS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIOMASS
Publikacja raportu za 2014 rok.
BIOMASS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BIOMASS
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 9 WZA z dnia 7 kwietnia 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BIOMASS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOMASS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BIOMASS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOMASS
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dopuszczenia praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu na NC, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
BIOMASS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za 2012 rok.
BIOMASS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
BIOMASS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BIOMASS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BIOMASS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek