00:29 | GMT: 22:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BBIDEV

Data
Spółka
Wydarzenie
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BBIDEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2019.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BBIDEV
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BBIDEV
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BBIDEV
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BBIDEV
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BBIDEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018 oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BBIDEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2017.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BBIDEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2016.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BBIDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2015.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BBIDEV
NWZA ws. zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 3/2006 NWZ z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BBIDEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat z poprzednich okresów, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych oraz zmiany Programu Emisji Obligacji.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BBIDEV
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BBIDEV
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BBIDEV
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BBIDEV
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BBIDEV
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BBIDEV
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BBIDEV
Początek notowań spółki BBIDEVNFI (BBD) pod nazwą BBIDEV (BBD), w związku ze zmianą firmy.
BBIDEV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2012.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BBIDEV
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BBIDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BBIDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BBIDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BBIDEV
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
BBIDEV
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek