12:53 | GMT: 10:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
ARTNEWS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ARTNEWS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za 2015 rok.
ARTNEWS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ARTNEWS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ARTNEWS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G i H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu i in.
ARTNEWS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ARTNEWS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014.
ARTNEWS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
ARTNEWS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ARTNEWS
Początek notowań spółki AHGROUP (AHG) pod nazwą ARTNEWS (ATN), w związku ze zmianą firmy.
ARTNEWS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
ARTNEWS
Publikacja raportu za 2013 rok.
ARTNEWS
Pierwszy dzień notowań na NC 7.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.303.698 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ARTNEWS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ARTNEWS
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN.
ARTNEWS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARTNEWS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ARTNEWS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ARTNEWS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
ARTNEWS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
ARTNEWS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ARTNEWS
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
ARTNEWS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARTNEWS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ARTNEWS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ARTNEWS
NWZA ws. połączenia ze spółką KENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
ARTNEWS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ARTNEWS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
ARTNEWS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ARTNEWS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARTNEWS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
ARTNEWS
NWZA ws. zmiany statutu.
ARTNEWS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ARTNEWS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ARTNEWS
WZA
ARTNEWS
Publikacja raportu za 2010 rok.
ARTNEWS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARTNEWS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ARTNEWS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek