07:00 | GMT: 05:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ALFASTAR

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ALFASTAR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ALFASTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ALFASTAR
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALFASTAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALFASTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ALFASTAR
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu oraz zmian w składzie RN.
ALFASTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ALFASTAR
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ALFASTAR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALFASTAR
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALFASTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ALFASTAR
Początek notowań spółki DOBRANASZA (DNA) pod nazwą ALFASTAR (ALF), w związku ze zmianą firmy.
ALFASTAR
NWZA ws. połączenia z Alfa Star SA, określenia warunków tego połączenia, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji oraz zmiany statutu.
ALFASTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALFASTAR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ALFASTAR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za 2012 rok.
ALFASTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ALFASTAR
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
ALFASTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ALFASTAR
NWZA ws. dalszego funkcjonowania spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ALFASTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ALFASTAR
WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 września 2010 do 31 grudnia 2011.
ALFASTAR
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALFASTAR
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A.
ALFASTAR
Publikacja raportu za okres od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ALFASTAR
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ALFASTAR
NWZA ws. zmian w statucie oraz w składzie RN.
ALFASTAR
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ALFASTAR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ALFASTAR
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek