03:56 | GMT: 01:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na GPW 129.873.362 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALF 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu oraz zmian w składzie RN.
FOR 
NC 
 
NWZA ws. dopuszczenia akcji serii L do publicznego obrotu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji, połączenia ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A. oraz zmiany statutu.
GCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za okres od 1 lipca 2014 do 19 listopada 2014.
GRN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 285.750 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MMC 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
PRN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa – wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej, zbycia przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż udziałów w spółce Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o. o. oraz nabycia przez spółkę nieruchomości.
SFG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 euro na akcję.
SKH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.