04:22 | GMT: 02:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ADIUVO

Data
Spółka
Wydarzenie
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ADIUVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ADIUVO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ADIUVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ADIUVO
NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 8 NWZ z 31 grudnia 2014 oraz zmian w składzie RN.
ADIUVO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
ADIUVO
NWZA ws. połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ADIUVO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ADIUVO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ADIUVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ADIUVO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ADIUVO
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany treści uchwały nr 6 NWZ z 17 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ADIUVO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2016.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ADIUVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ADIUVO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
ADIUVO
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ADIUVO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 73.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ADIUVO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ADIUVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ADIUVO
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 18.140,30 zł z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ADIUVO
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 181.403 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez zarząd z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
ADIUVO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ADIUVO
Ostatni dzień notowania na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ADIUVO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ADIUVO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ADIUVO
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 2.829.160 akcji serii B, 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G, 500.000 akcji serii H, 500.000 akcji serii I, 297.500 akcji serii J, 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. Wykluczenie z obrotu na NC.
ADIUVO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ADIUVO
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy instytucjonalnej.
ADIUVO
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy instytucjonalnej.
ADIUVO
Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii I.
ADIUVO
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy detalicznej.
ADIUVO
Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii I.
ADIUVO
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy detalicznej.
ADIUVO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2014.
ADIUVO
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G, 500.000 akcji serii H, 500.000 akcji serii I, 297.500 akcji serii J.


«Powrót do terminarza spółek