Kalendarium giełdowe - GPW/New Connect

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 stycznia 2023

RAFAMET RAF GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 19/III/22 ZWZ z 2 września 2022 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.

czwartek 26 stycznia 2023

IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

piątek 27 stycznia 2023

GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
URTESTE URT GPW Publikacja raportu za 2022 rok.