Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 lutego 2023

INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
MCI MCI GPW NWZA ws. wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków RN za 2021 rok.
NEURONE NRS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SFERANET SFN NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
WESTREAL WRE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.