Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 stycznia 2021

ACAUTOGAZ ACG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BORYSZEW BRS GPW NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia wyboru członka RN, zmiany uchwały nr 22 ZWZA z dnia 25 czerwca 2019 oraz zmiany w składzie RN.
MEDIACAP MCP GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 z dnia 31 marca 2020 r. oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.