Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 2 listopada 2017

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FOOTHILLS FTL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GRODNO GRN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
LARQ LRQ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji serii F, 13.333 akcji serii G oraz 370.000 akcji serii H.
MODECOM MOD NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PCCROKITA PCR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
XPLUS XPL GPW Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
Alibaba BABA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Apple AAPL.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Shell RDSA.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.