Kalendarium giełdowe - Nowe akcje

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 maja 2015

ADIUVO ADV GPW Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G, 500.000 akcji serii H, 500.000 akcji serii I, 297.500 akcji serii J.
ATAL 1AT GPW Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PCCROKITA PCR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.338.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E.