Kalendarium giełdowe - Inne

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 października 2014

GREENECO GET GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.