Kalendarium giełdowe - Nowe akcje

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 marca 2014

GTC GTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.937.298 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 189.989 akcji zwykłych na okaziciela serii C.